Ik ben op zoek naar:

Wehl een werelds dorp - Wehl Durft!

Wehl durft!
In 2015 ondertekenden de 193 wereldleiders van de Verenigde Naties het document waarin 17 Werelddoelen zijn opgenomen. Deze Werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om te leven.

Actieve vrijwilligers in de kernen Wehl en Nieuw Wehl willen Wehl als duurzame samenleving op de kaart te zetten. Zij hebben dit gezamenlijk doel geformuleerd. Ja, u leest het goed. Wehl durft op deze manier de uitdaging aan te gaan. Net als de door de VN benoemde Sustainable Goals zijn er door deze actievelingen in Wehl 9 doelen voor sociale betrokkenheid benoemd waarmee de aftrap naar 'Wehl een Duurzame samenleving' wordt gegeven.

Wat doen we al vanuit ons DNA?
Gelukkig zijn de Wehlenaren dragers van het DNA: 'zorgen voor elkaar en voor de wereld om je heen'. Zij weten: de wereld veranderen begint bij jezelf.

In Wehl zijn er veel inwoners, stichtingen en ondernemingen actief om te helpen mensen te verbinden, activiteiten te organiseren, bewustwording te creëren, kennis te delen en te faciliteren in duurzame projecten. Er zijn initiatieven die door de inwoners als de normaalste zaak van de wereld beschouwt worden en een podium verdienen voor bredere zichtbaarheid en bewustwording. Voor hen is geld een secundaire voorwaarde, zij zetten vooral hun positieve energie, mankracht, creativiteit en doorzettingsvermogen in om op het gebied van zorg en welzijn, economische stabiliteit en toegankelijkheid, leefbaarheid en verbondenheid, hun steentje bij te dragen. En er zijn mooie voorbeelden natuurlijk denk aan de burenhulp of het kopen van fair trade koffie.

Wat kun jij doen?
Klimaatverandering en inkomensverschillen zijn grote thema’s. Ongrijpbaar groot bijna. Maar er zijn ook zaken waar je eenvoudig en direct zelf invloed op kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld met de keuzes die je maakt als consument. Zo kun je overstappen op groene stroom en kiezen voor producten die gemaakt zijn onder eerlijke werkomstandigheden. Kortom: wat jij kiest heeft groot effect. In je eigen omgeving en in de rest van de wereld.

Duurzaam, eerlijk en rechtvaardig Wehl
Er zijn in Wehl een groot aantal stichtingen en verenigingen, ondernemingen en de dorpsraad bij elkaar gekomen om te praten over de mogelijkheden van een Duurzaam Dorp. En duurzaam in een hele brede zin. De nadruk ligt niet alleen op energie, iets wat veel wordt gedacht, maar gaat zeker ook over hoe we voor elkaar opkomen, zorgen. En wat we zelf doen voor leefbaarheid. Op een aantal bijeenkomsten hebben zij hun dromen gedeeld voor Wehl. En besproken wat zij duurzaam en toekomstbestendig vinden. Op basis van deze uitkomsten hebben zij 9 doelen opgesteld voor Wehl. Het project heeft ook een naam gekregen en heet Wehl Durft! Zoals je ziet zijn er 10 vakjes dus je kunt altijd nog je eigen doel toevoegen. Het lijkt ons fantastisch als alle inwoners van Wehl haar schouders onder deze duurzame doelen willen zetten. Samenwerken maakt het realiseren van de duurzame doelen heel goed mogelijk.

Is uw interesse gewekt en wilt u een actieve bijdrage leveren? Neem dan contact op met De Dorpsraad.

Wehl een werelds dorp
Wat Een Heerlijk Land. Wehl is met haar 6.876 inwoners een kleine gemeente. Echter als je Wehl bekijkt vanuit haar evenementen, het zorgen voor elkaar en het verenigingsleven, dan is het een groot dorp in denken en doen! En met groot bedoelen we sociaal, met elkaar en met de gemeenschap voor de generaties van nu en later.