Ik ben op zoek naar:

Leerlingen OBS Hagen ontwerpen duurzame wijk

Hoe ziet de duurzame wijk van de toekomst eruit? Leerlingen van groep 8 van basisschool Hagen gingen 10 april hierover in gesprek met wethouder Frans Langeveld en raadslid John Westerdiep. De kinderen kwamen met veel concrete en creatieve ideeën hoe we in 2035 klimaatbestendig wonen, spelen, reizen en naar school gaan.

Wethouder Langeveld kreeg onder meer het volgende aansprekende idee aangereikt: “maak slimmer gebruik van wat er al is, bijvoorbeeld door gebruik te maken van speeltuinen om daar energie op te gaan wekken. Daar maken we toch al gebruik van!”

Aanpassing aan en tegengaan van een veranderend klimaat. Energiebesparing en energieopwekkende huizen, elektrische deelauto's en geen gebruik van aardgas meer. Een wijk in de toekomst zal er anders gaan uit zien. Het Gelders Energieakkoord, waarin 160 toonaangevende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samenwerken, schakelen daarom dit de hulp van kinderen in. 2035 is hun toekomst!

Met tekeningen en elfjes legden de kinderen hun toekomstbeelden en ontwerpen vast. Leerkrachten zullen drie leerlingen uitkiezen die worden afgevaardigd om de ideeën van de klas uit te werken tot een Gelders Actieplan op het kindercongres van het Gelders Energieakkoord op 10 mei. Er werd niet alleen over de toekomst gesproken. Er zijn genoeg acties die nu al in gang gezet kunnen worden voor een beter klimaat. In een heuse klimaatdeal werden die acties vastgelegd. 

Langeveld kreeg de volgende actie mee van de kinderen: “vorm een team, en betrek iedereen bij het maken van plannen voor de toekomst.”