Ik ben op zoek naar:

Uitbreiding natuurgebied De Zumpe

De gemeente Doetinchem, provincie Gelderland, Waterschap Rijn & IJssel, Staatsbosbeheer en de KNNV hebben de ambitie om het bestaande beschermd natuurmonument De Zumpe (23 hectare) te versterken en uit te breiden tot een gebied met maar liefst 120 hectare natuur.

Door het kalkrijke grondwater dat in De Zumpe aan de oppervlakte komt, zijn de omstandigheden er geschikt voor uiterst zeldzame plantensoorten. Door de vergroting van De Zumpe krijgen deze soorten een groter leefgebied waar zij zich kunnen vestigen. Dit leidt tot grotere en duurzame populaties. De gemeente Doetinchem is gevraagd om het project voor de provincie Gelderland uit te voeren en heeft gezamenlijk een inrichtingsplan opgesteld. Sinds het najaar van 2016 vinden in het gebied de eerste werkzaamheden voor dit plan plaats. Het gebied is daarvoor in deelgebieden opgedeeld, waarbij gestart is in deelgebied 1 (voormalige Ruige Horst).

In deelgebied 1 is begonnen met het verwijderen van een aantal hectaren bos die werden gedomineerd door uitheemse soorten, zoals de Amerikaanse eik. Hiermee zorgen we dat de inheemse soorten meer de ruimte krijgen in het gebied. De meest ingrijpende maatregel is echter het afgraven van de toplaag en de aangebrachte grond in een flink deel van het gebied. Hierdoor komt het kalkrijke kwelwater dichter bij de oppervlakte waardoor er meer mogelijkheden zijn voor het groeien van kalk minnende plantensoorten. Ook worden de uitheemse plantensoorten Guldenroede en Japanse duizendknoop uit het gebied verwijderd. Deze plantensoorten verstikken de rest van de planten en verwijderen we door middel van het afschrapen van de bodem. Verder worden een aantal watergangen gedempt om het gebied natter te houden.

Uiteraard wordt het beheer waar mogelijk ook natuurlijk uitgevoerd. Zo maken we in het gebied gebruik van een kudde Schotse Hooglanders die het gras kort houden. Hierdoor hoeft er veel minder gemaaid te worden, wat voor een milieuwinst zorgt. Bij de inrichting maken we gebruik van natuurlijke materialen zoals onbehandeld hout en materialen die lange tijd meegaan.

Verwijzing:

http://www.doetinchem.nl/zumpe