Ik ben op zoek naar:

Natuur en Klimaat

  • Uitbreiding natuurgebied De Zumpe

    De gemeente Doetinchem, provincie Gelderland, Waterschap Rijn & IJssel, Staatsbosbeheer en de KNNV hebben de ambitie om het bestaande beschermd natuurmonument De Zumpe (23 hectare) te versterken en uit te breiden tot een gebied met maar liefst 120 hectare natuur.

    Lees verder
  • Geld verdienen? Koppel je regenwater af!

    De laatste decennia hebben we steeds meer te maken met hevige regenbuien door de verandering van het klimaat. Door de afvoer van hemelwater af te koppelen van het riool, komt dit schone regenwater niet meer in het riool terecht. Dit schone regenwater kun je direct toepassen in de tuin.

    Lees verder