Ik ben op zoek naar:

Warmteplan Nieuw-Wehl

Denkt u met ons mee?

Nu we weten dat de Groningse aardgaskraan al in 2030 dichtgaat, is het goed om tijdig op zoek te gaan naar passende alternatieven. In dat kader gaat Doetinchem, net als andere gemeenten in Nederland, verkennen welke mogelijkheden er zijn. Dit gaan we samen met inwoners in etappes doen. Zo kunnen we samen per wijk en dorp met een warmteplan kijken wat de beste opties zijn om komende jaren met elkaar een goede keuze te kunnen maken. Dat wordt een hele uitdaging en één ding is zeker: samen met bewoners gaan gemeenten, provincies, waterschappen en verschillende andere partijen een rol spelen in deze overgang.

U kunt zich hier online aanmelden voor de werkgroep door op deze link te klikken.

Eerste informatieavond

Op 10 december vond de eerste informatieve bijeenkomst plaats over het warmteplan Nieuw-Wehl. Aanwezigen werden geïnformeerd over hoe Nederland langzaam maar zeker afscheid gaat nemen van aardgas als warmtebron en het gebruik voor andere doeleinden. Ook werd besproken op welke wijze we voor het dorp Nieuw-Wehl alternatieven kunnen bedenken en beproeven op hun haalbaarheid, comfort en betaalbaarheid. Onder aan deze pagina kunt u een korte terugblik op de bijeenkomst vinden.

Ook interesse in deelname aan de werkgroep?

Er hebben zich inmiddels zeven inwoners uit Nieuw-Wehl aangemeld voor de werkgroep. Uiteraard nodigen we u van harte uit om ook deel te nemen. De gemeente en Dorpsraad Wehl bieden iedere deelnemer een warmtescan aan. Met behulp van een warmtecamera wordt voor uw woning inzichtelijk gemaakt waar kansen liggen voor extra isolatiemaatregelen. Dit is een eerste mooie stap om effectieve maatregelen te treffen waarmee u op uw energieverbruik kunt besparen. U kunt zich aanmelden via de link boven aan deze pagina of stuur een e-mail naar s.delepper@doetinchem.nl.