Ik ben op zoek naar:

Duurzaam multifunctioneel clubhuis zonder contributieverhoging

Dan vraag je je toch af hoe doen ze dat? Want op het Sportpark Zuid staat een gloednieuw duurzaam multifunctioneel clubhuis. Met 1450 leden is DZC’68 één van de grootste sportverenigingen van Doetinchem en omstreken en het ledenaantal groeit nog altijd! Interessant om eens een kijkje te nemen.

Betrokken vrijwilligers

Kees Dunnink (Dunnink Bouwmanagement) en Hans Siebes (SCIEB) vertellen enthousiast over de nieuwbouw van het clubhuis. De twee hebben heel wat vrije uurtjes in de nieuwbouw zitten en voelen een grote betrokkenheid bij de club.

Hoe is de nieuwbouw tot stand gekomen?
Bij de planvorming hebben we gekeken naar het zo goed mogelijk inpassen van de exploitatie van de nieuwbouw in de huisvestingslasten. De veldverlichting en de energielasten van het gebouw samen vormen een grote kostenpost voor de vereniging.

Wat is een ESCo en waarom is voor deze vorm gekozen?
Een ESCo is een Energy Service Company en ontzorgt de vereniging door het energiebeheer en het energiemanagement over te nemen. Het is een bedrijf dat door toepassing van verschillende maatregelen een bepaalde energiebesparing voor een gebouweigenaar garandeert.

Wat is er zo duurzaam aan het nieuwe clubgebouw?
Ten eerste het multifunctionele gebruik. De hele buurt mag gebruik maken van het gebouw. Overdag vinden er tal van activiteiten plaats. Ten tweede de duurzame keuze in het materiaalgebruik. Ook is het hele gebouw voorzien van led verlichting, hiermee besparen ze alleen al 40% op de verlichting. Er liggen 186 panelen zonnepanelen op het dak, goed voor 50.000 kWh aan energie en 6 zonneboiler collectoren, die besparen nog eens 65% op de kosten van het verwarmen van het tapwater.

Hoe ziet het duurzame energiesysteem eruit?
Het gebouw heeft twee luchtwarmtepompen om het pand (elektrisch) te verwarmen. Een groot deel van deze energie wordt opgewekt met de zonnepanelen op het dak. Verwarmen en koelen gebeurt via twee systemen. In de kleedkamers en in de kantine ligt vloerverwarming. In de overige ruimten vindt verwarming en koeling plaats via units in het plafond.

Zijn hiermee de ambities van de vereniging tav de nieuwbouw gehaald?
Als de vereniging had gekozen voor een reguliere bouwwijze, zonder extra duurzame maatregelen, waren ze op jaarbasis €45.000, - aan energiekosten kwijt. De extra duurzame maatregelen resulteren nu in een energieverbruik van €15.000, - per jaar. Dat is een BESPARING van €30.000, - per jaar!

Wat leveren deze maatregelen nu op voor de leden van DZC’68?
De leden krijgen een compleet nieuw clubgebouw met 70% meer ruimte, meer faciliteiten en meer comfort. En dit alles zonder contributieverhoging.