Ik ben op zoek naar:

De route naar een energieneutraal Doetinchem in 2030

Doetinchem werkt hard aan de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Daarbij wordt zowel ingezet op het leggen van stevige verbindingen (samenwerking) als op energietransitie (besparing, duurzame warmte en duurzame opwekking).

De uitvoeringsagenda 2018/2019 geeft een overzicht van wat er in de afgelopen periode al in gang is gezet en biedt een doorkijk naar wat er de komende twee jaar nodig is om te zorgen dat Doetinchem in 2030 duurzaam en energieneutraal is.

Energietransitie
Recent zijn er allerlei projecten geweest die bijdragen aan de ambitie. Zo is gewerkt aan de verduurzaming van o.a. woningen en scholen. Het nieuwe station is voorzien van een duurzame busluifel met zonnedak. Ook woningeigenaren maken – met of zonder duurzaamheidslening – steeds meer werk van de verdere verduurzaming van de eigen woning. Opmerkelijk duurzame nieuwe panden kregen een plek in de gemeente, zoals het MFA in Gaanderen en ’t Noorderlicht, maar ook het nieuwe clubgebouw van DZC’68. De gemeente zelf geeft het goede voorbeeld en investeert in Fairtrade, maar ook in de verduurzaming van 13 gemeentelijke accommodaties, zoals het stadhuis, de loods van Buha en diverse sportaccommodaties.

Verbindingen
De gemeente kan het echter niet alleen. Naast de fysieke inzet om energietransitie te realiseren, wordt er ook stevig ingezet op het leggen van goede verbindingen in de samenleving. Goede samenwerking met partners en inwoners is een vereiste om aan de ambitie te voldoen. Op het platform Goedemorgen Doetinchem hebben inwoners, bedrijven en organisaties de mogelijkheid ideeën met elkaar te delen en inspiratie op te doen. En er is sprake van vergaande samenwerking met de IG&D, commissie DuiD, woningbouwcorporaties, het VerduurSaam Energieloket, ODA en vele anderen.

Van gas los
De komende twee jaar willen we inwoners, organisaties en bedrijven verder in positie brengen om eenvoudig zelf actief bij te dragen. Zo gaat de volgende energiedialoogtafel op 7 februari over ‘van gas los’. De hoofdvraag die hier op tafel ligt is: Wat heeft Doetinchem nodig om van (aard)gas los te komen?