Ik ben op zoek naar:

Doetinchem biedt ruimte voor komst zonneparken en windmolens

Gemeente Doetinchem geeft initiatiefnemers de kans om op geschikte locaties en in samenwerking met omwonenden aan de slag te gaan met de ontwikkeling van zonneparken en windmolens. Nu het beleidskader Duurzame Energieopwekking binnenkort definitief door de raad wordt vastgesteld is er namelijk ruimte gecreëerd om plannen voor grootschalige duurzame energieopwekking in behandeling te nemen. Naar verwachting zullen de eerste projecten snel zichtbaar worden. 

Focus op samenwerking en een goede inpassing Zowel de gemeente als inwoners hebben de ambitie uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. Hiervoor zijn nieuwe energiebronnen zoals zonneparken en windmolens noodzakelijk. Omdat deze duurzame energiebronnen zorgen voor veranderingen in onze omgeving is samen met een groep inwoners gekeken waaraan deze initiatieven moeten voldoen. Het behouden, en waar mogelijk versterken, van de ruimtelijke kwaliteit en een zo groot mogelijke maatschappelijke betrokkenheid staan voorop. 

Goede morgen Doetinchem 

Het in de praktijk brengen van duurzaamheid gaat niet van zelf. Om elkaar te inspireren en te helpen is dit platform Goede morgen Doetinchem ontwikkeld. Hier is veel te vinden en te delen over duurzame ideeën, ontwikkelingen en bezigheden. Hebt u zelf ideeën voor duurzaamheid? Stuurt u dan een mail naar goedemorgen@doetinchem.nl.