Ik ben op zoek naar:

Integraal Kind Centrum (IKC) Noord

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR)

Duurzaam is uitgedrukt in de GPR methodiek. Het gebouw heeft een vernuftig ventilatie en verwarmingssysteem en hiermee is aangenaam binnenklimaat te creëren. De zonnepanelen (290m2) zorgen voor eigen energie opwekking. Het gebouw scoort hiermee hoog op energiebesparing (is bijna energie neutraal).

Bouwdoossysteem (modulair)

Modulair is uitgewerkt in het gebouwontwerp. De constructie geeft veel mogelijkheden om de ruimtes in het gebouw vrij in te delen en later ook te wijzigen. De installatie is hierop berekend.
Het gebouw is ook eenvoudig uit te breiden. Dus maximaal flexibel voor de gebruikers (en in de toekomst ook plaats voor nieuwe gebruikers)

Onderzoek naar een energieneutraal gebouw

Er is een onderzoek gestart om het IKC energieneutraal te maken, door energie/warmte met Rozengaarde uit te wisselen. De energie van de zonnepanelen van het IKC kunnen buiten schooluren en in de vakantie prima gebruikt worden voor het Rozengaarde. Als het IKC energie vraag heeft, kan Rozengaarde dat weer terugleveren.
De gesprekken met Rozengaarde verlopen goed. Zij hebben nog een paar weken nodig om de haalbaarheid te toetsen.