Ik ben op zoek naar:

Doetinchemse Bedrijven verduurzamen

Voor de Doetinchemse bedrijven wordt duurzaamheid steeds belangrijker. De ondernemers van de Doetinchemse bedrijventerreinen gaan ervoor! Samen met de IG&D, de parkmanagement organisaties en de gemeente hebben ze de handen ineen geslagen.

Duurzaam ondernemen biedt volop kansen, zowel individueel als collectief. Verschillende bedrijven lieten een energiescan uitvoeren. Zo'n scan levert zicht op korte en lange termijn energiebesparing. En dus kostenbesparing! Maar de bedrijven kijken verder.

In breder verband wordt er gekeken welke kansen er zijn om gezamenlijk te komen tot grootschalige duurzame energieopwekking en energiebesparing door bij voorbeeld onderlinge (rest)warmte-uitwisseling.

Verwijzing

www.igddoetinchem.nl